Ontwerp website Montessori Lyceum Groningen

Webdesign Montessori Lyceum Groningen

De klant

Het Zernike College is de grootste scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in de Gemeente Groningen. De school is echter zo groot geworden dat besloten is dat het Zernike College gaat opsplitsen in drie scholen, waarvan het Montessori Lyceum Groningen één is. 

De opdracht

Omdat met het werven van leerlingen uit groep 8 voor schooljaar 2016 / 2017 moet worden begonnen, moet er een website ontwikkeld worden die al vooruitloopt op de nieuwe situatie, ook al is die nieuwe situatie nog niet helemaal uitgekristalliseerd.

De uitvoeringresponsive webdesign momtessori lyceum groningen

Voor alle drie scholen hebben we een identiek ontwerp ontwikkeld, zodat de websites qua vorm en stijl bij elkaar horen. De profilering van de 3 scholen werd pas langzaam gedurende het proces verder ontwikkeld en is later tot uiting gekomen in de fotografie en de teksten. Ook is pas na het lanceren van de website de huisstijl door Marvis ontwikkeld.

Voor Groep 8 leerlingen (een belangrijke doelgroep van de website) is op de home-page een aparte knop gemaakt waardoor ze meteen door kunnen naar het gedeelte van de website waar ze overzichtelijk alle informatie kunnen vinden.
Het menu wordt uitgeklapt en fungeert ook als site-map. Onder een aparte knop is een portal waarmee leerlingen snel naar de websites kunnen die ze dagelijks gebruiken.
Uiteraard is de website volledig responsive.

De rol van Marvis

Marvis heeft het hele project uitgevoerd, vanaf het startmoment tot aan de definitieve lancering van de website en daarna de begeleiding van de medewerkers rondom het onderhouden van deze website. Marvis heeft de website uiteraard ontworpen, maar ook communicatie-adviezen gegeven over de indeling en inhoud van de website. Marvis heeft de fotograaf en tekstschrijver begeleid en was spil in het web in de communicatie tussen de programmeur en de school. Marvis heeft een training gegeven aan de medewerkers van de scholen over de beheeromgeving van de website.

Bekijk de website op:
montessorilyceumgroningen.nl

In samenwerking met: Bureau Brouwers (tekst), Annet Eveleens (fotografie) en Get There (Techniek)

websiteontwerp montessori lyceum groningen

Meer websites

Naar overzicht websites