Ontwerp kalender en folders Het Wijkwonder

Wijkwonder kalender

De opdracht

Nadat Marvis het communicatieconcept voor Het Wijkwonder heeft ontwikkeld, volgt de ontwikkeling van middelen. Hier twee voorbeelden van die middelen.

Kalender

De kalender moet de bewoners stimuleren om zelf leefomgeving meer te waarderen en er actief aan bij te dragen dat het een mooie leefomgeving blijft. Bijvoorbeeld door hun tuintjes beter te onderhouden, bloemen te planten enzovoort. In de kalender staan tips over hoe de bewoners dat kunnen doen. Marvis heeft hiervoor een kleurrijke kalender ontworpen.

Folder

Voor Paddepoel-Zuid heeft Marvis een ontwerp voor een folder met informatie over de buurt gemaakt. Die folder wordt uitgereikt aan nieuwe buurtbewoners. 

wijkwonder folder Paddepoel


+ meer drukwerk