Drukwerk - campagne Plaza Migranta

Folders Plaza Migranta

De opdracht

Een communicatiecampagne ontwikkelen met als doel allochtone vrouwen aan werk helpen.

Communicatiedoelgroepen

Tijdens de brainstormsessies zijn er drie communicatiedoelgroepen vastgesteld: allochtone vrouwen, werkgevers, medewerkers van UWV, CWI en de gemeentelijke Sociale Dienst en andere mensen die professioneel werken met allochtone vrouwen en werk.

Hoe bereiken we deze doelgroepen?

In het communicatieconcept is ervoor gekozen om te werken met rolmodellen. Dit omdat de organisaties die aan dit project meewerken vaak onpersoonlijk overkomen en veel allochtone vrouwen dat als drempel ervaren. Ook voor werkgevers zijn de deelnemende organisaties soms abstract.

Folders

Hoe zijn die rolmodellen ingezet? We hebben een folder voor werkgevers ontwikkeld met daarin alleen interviews met werkgevers. Die hebben allochtone vrouwen in dienst en vertellen over hun ervaringen. In de folder voor de allochtone vrouwen staan interviews met de betreffende vrouwen als werkende en/of werkzoekende.

Het communicatiemateriaal is bewust Nederlandstalig, omdat de vrouwen die in aanmerking kwamen voor het traject de Nederlandse taal op een bepaald niveau moesten beheersen.

Nieuwsbrieven

De vrouwen die in het traject zaten zijn op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven, om ze ook op die manier het gevoel te geven ergens bij te horen. Zodoende konden ze met trots iets aan hun familie en vrienden laten zien.

Werknemers zijn bereikt door ze actief op te sporen, te bellen en informatiedagen te organiseren. Zodra ze aangaven op de hoogte te willen blijven, werden ze geïnformeerd middels zakelijke e-mail nieuwsbrieven met feiten en cijfers.

Het foldermateriaal werd ondersteund door een website.

Zie ook de huisstijl en de Powerpointpresentatie.

in samenwerking met Brouwer en Meijerink Communicatie.

Plaza Migranta nieuwsbrief


+ meer drukwerk