Ontwerp logo en huisstijl Het Beraad

logo Het Beraad

Het bedrijf

Het Beraad zoekt oplossingen voor mensen die met een persoonlijke levensvraag zitten, en gaat daarbij uit van de kracht van het netwerk rondom die persoon. Mensen in dat netwerk kennen die persoon vaak goed en kunnen oplossingen aan dragen.

De opdracht

Ontwikkel een huisstijl die past bij de persoonlijke benadering van Het Beraad.

Het ontwerp

In het logo is de netwerkfunctie van een Beraad (overleg) verbeeld. Eén centraal persoon met allemaal mensen er omheen. Het geeft een vrolijk, stralend en krachtig beeld.

HetBeraad-huisstijl

+ meer huisstijlen