Ontwerp huisstijl Plaza Migranta Groningen

logo PLaza Migranta

Opdrachtgever

Een samenwerkingsverband tussen het CMO (Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling = hoofdopdrachtgever), Alfa-College, Vrouwencentrum Jasmijn, MJD (Maatschappelijk Juridische Dienstverlening), Gemeente Groningen, Provincie Groningen, CWI, UWV, Randstad Uitzendbureau.

Doel van het project

Allochtone vrouwen in de provincie Groningen opsporen en mee laten doen aan een coachingstraject met als specifiek doel: het vinden van een reguliere baann. Daarnaast onderzoek doen naar de knelpunten rondom het vinden en behouden van werk door allochtone vrouwen.

De opdracht

Het bepalen van de communicatiestrategie en het ontwerpen en ontwikkelen van alle commuicatieuitingen rondom dit project.

De uitvoering

Omdat de opdrachtgever een verzameling van organisaties is, gaat Marvis eerst met de opdrachtgever om de tafel om de communicatiedoelen en -doelgroepen vast te leggen. Daarnaast inventariseren we de kennis die de klant heeft van deze doelgroepen, de manier waarop we deze doelgroepen het beste kunnen aanspreken en met welke communicatiemiddelen. Ook de uitstraling van die middelen is vastgelegd.

Vervolgens heeft Marvis een huisstijl ontwikkeld met een warme èn zakelijke uitstraling. De huisstijl is uitgevoerd in een correspondentieset, ansichtkaarten, brochures, nieuwsbrieven, tassen, posters, powerpoint en de website.

in samenwerking met Brouwer en Meijerink, Groningen

Plaza Migranta huisstijl

+ meer huisstijlen