Huisstijl WEZM

logo werk: een zorg minder!

Opdrachtgever

WerkPro Groningen (voorheen: Werkprojecten Groep Groningen)

Opdracht

Het project Werk: een zorg minder! is een project om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen. Marvis heeft samen met Brouwer en Meijerink eerst gebrainstormd met de klant en een aantal betrokkenen. Daarbij is de klant het hemd van het lijf gevraagdover het project. Ook heeft de klant nagedacht over de eigen positionering en over de gewenste uitstraling.

Na deze sessie heeft Marvis een ontwerp gemaakt voor het logo en de huisstijl. In het beeldmerk zijn een aantal dingen te zien. Primair is het een gesloten cirkel die opengebroken wordt: iemand met psychische problemen moet de blik weer van binnen naar buiten keren. Dat gegeven hebben we ook gebruikt voor vouwwijzes van de visitekaartjes: Je moet ze openvouwen om bij de informatie binnenin te komen.

Zie ook de website van Werk: een zorg minder!

2005

Werk: een zorg minder! Huisstijl

+ meer huisstijlen